Varför blir grönsaker ofta grågröna efter kokning?

Svar: Ärtor och andra grönsaker innehåller det gröna färgämnet klorofyll. När de kokas, varmhålls eller konserveras sker en kemisk process då det bildas ett ämne som heter feofytin a och feofytin b. Feofytin a är grågrön och feofytin b olivgrön. Detta gör att grönsakernas färg förändras. Graden är färgförändring beror på en rad olika faktorer, såsom syrehalten i kokvattnet, pH hos grönsaken, klorofyllinnehållet samt tid och temperatur vid kokning.

Tips! Färgen behålls bättre om grönsaken kokos utan lock så att flyktiga syror kan försvinna från kokningen.